Hokkaidō

(北海道) je nejsevernější a druhý největší ze čtyř hlavních japonských ostrovů. Celý ostrov představuje jediný správní celek na úrovni prefektury (dō - 道). Původní pejorativní název Ezo (což znamená barbarský) je odvozen od původního obyvatelstva, národa Ainu, který byl Japonci považován za méněcenný. Nicméně řada místních jmen je z jazyka Ainu převzata a do japonštiny je pouze transkribována, podobně jako je tomu u amerických místních jmen indiánského původu převzatých do angličtiny či španělštiny. Indiánské rezervace připomínají i osady původních obyvatel zvané kotan. Na Japonsko poměrně drsné klimatické podmínky a odloučenost vedly k opožděné kolonizaci, takže ostrov Hokkaidó je i doposud velice řídce osídlen.

Podoblasti