Onseny

Japonské onsenyKdo se nekoupal v onsenu, nebyl v Japonsku. Horké prameny, ze kterých v zimě stoupá pára, jsou požehnáním Japonska. U jejich vývěrů se staví odkryté i zastřešené lázně, často i s ubytovacími prostorami. Jejich chemické složení se místo od místa liší. Naložit se můžet jak do alkalické lázně s vysokou salinitou, tak do mléčně zbarvené vody sirnatého pramene, působícího blahodárně na kůži. Prospěšnost zdraví potvrzuje i obliba onsenů i makakem japonským