Japonsko etiketa: OslovováníZlaté české tykání a vykání. Japonci jsou na tom při volbě zdvořilosti o poznání hůř - obchodní i jakákoliv jiná konverzace musí odrážet vzájemný sociální a věkový vztah jednajících partnerů.

Oslovování musí zásadně vyjadřovat respekt. Nikdy partnera neoslovujte v americkém stylu - vlastním či rodným jménem, zásadně příjmením. Oslovení rodným jménem je vyhrazeno pouze rodinným členům a velmi blízkým přátelům zpravidla stejného věku. Rodným jménem neoslovujte partnera především před jeho kolegy a to ani v případě, že neoficiálně se vzájemně takto oslovujete.

Stejně tak nevybízejte své partnery k tomu aby rodným jménem oslovovali Vás a to ani v případě, že jednání se nese ve velmi přátelské atmosféře. Vyzvání k tomuto způsobu oslovování může od japonského partnera stejné úrovně přijít na neformálním setkání, party či podobně. Zpravidla se takto chová Japonec mající dlouholetou zkušenost s pobytem v zahraničí, zpravidla v USA. Pokud k tomu dojde, pak toto oslovení používejte opět pouze při neoficiálních příležitostech.

Japonského partnera oslovujte zásadně příjmením, nikoliv jeho funkcí vyznačenou na vizitce, to je vyhrazeno pouze pro vnitrofiremní komunikaci. K příjmení přidávejte zdvořilostní "Mr." "Ms." nebo ještě lépe japonskou příponu "-san". Pan Tanaka tak bude buď Mr. Tanaka nebo Tanaka-san. Partnery mající akademický či pedagogický titul oslovujte s jeho použitím "Doctor", "Professor" nebo lépe s příponou "-sensei", která se váže k respektovaným a starším akademickým činitelům. "Professor Sató" bude velmi potěšen, budete-li ho oslovovat "Sató-sensei".

Výše uvedené zdvořilostní tituly nepoužívejte při zmiňování jmen kolegů ze stejné firmy, zmiňování svých příbuzných a podobně. Používání v těchto případech by Vaše japonské partnery stavělo do pozice outsiderů. Čili tyto tituly používejte při oslovování "mimo vlastní smečku".

Naprosto nepřípustné je používat některý z titulů při zmiňování vlastní osoby. Čili žádné "Já jsem doktor Novák." nebo "Těší mě, profesor Horák."

Komentáře

Share on Myspace