Japonsko etiketa: VizitkyObchodní vizitka, nebo chcete-li navštívenka, představuje neodmyslitelný klíč k obchodnímu jednání. Jejím primárním účelem je poskytnutí obecné informace o jeho protějšku.

Před odletem do Japonska je důležité pořídit si vizitky v anglickém jazyce nebo lépe v japonštině. Vizitky mohou být dvojjazyčné, třebaže Japonci často mají obě jazykové mutace zvlášť. Vizitky by měly být barevně střídmé, na kvalitním dostatečně tuhém papíře a obsahovat vaše aktuální kontaktní údaje, přelepování nebo přepisování telefonních čísel nebudí dobrý dojem. Dále by z nich měla vyplývat vaše kvalifikace a pracovní funkce.

Zhotovením vizitek pověřte kvalitní tiskařskou firmu, v žádném případě nespoléhejte na vaši tiskárnou. Předložíte-li japonskému partnerovi podobný produkt lidové tvořivosti, je o neúspěchu jednání rozhodnuto již v jeho prvních okamžicích.

Přijedete-li do Japonska alespoň na jeden týden, nahromadí za tu dobu kvantum vizitek. Začátečníci získané navštívenky zpravidla skladují v krabičce, ve které jim dodala tiskárna jejich vlastní vizitky. Ovšem mají-li být v budoucnu účelně využity - musí být přehledně uspořádány a proto se vyplatí investovat do některého z pořadačů, které jsou v Japonsku vyráběny v široké škále rozměrů a v různobarevném provedení.

Vizitky jsou předávány po při podání rukou či vzájemné úkloně a to vždy oběma rukama. Při předávání věnujte každému partnerovi pár vteřin, nerozdávejte je jako karty do mariáše. Je-li vizitka dvojjazyčná, předávejte ji s jazykovou verzí bližší partnerovi nahoru. Vizitka bude pozorně čtena a tak nenuťte partnera proplétat se složitostmi české typografie.

Obdrženou vizitku pečlivě prostudujte, nevěnování příslušné pozornosti a její zasunutí do šrajtofle je bráno jako mimořádná hrubost. Čtení údajů na vizitce komentujte, například slovy uznání nad prestižní univerzitou. Pokud něčemu neporozumíte nebo budete chtít znát správnou výslovnost, zeptejte se. Upřesňující údaje však na vizitku nezaznamenávejte před očima předávajícího. Na to bude dost času v hotelu.

Po vzájemném představení se získané navštívenky položí na jednací stůl, kde mohou zůstat během celého jednání, poté se vloží do pouzdra na vizitky, nikoliv do portmonky. Všechny vizitky, i ty získané od pracovníků s nižším zařazením, se vyplatí přehledně archivovat, protože představují nové, v budoucnu možná důležité uzly vaší sítě.

Komentáře

Share on Myspace