Japonsko etiketa: Obchodní jednáníObchodní jednání je sice jakýsi souboj, ale  zbroj vystavujeme na odiv co nejméně. Najít rovnováhu mezi skromností a účinností prosadit své je při jednání s Japonci asi tím nejtvdším oříškem.

Jednání je zapotřebí vést klidným, spíše tišším hlasem a co nejzdvořileji. Jakékoliv zvyšování hlasu či promítání emocí má negativní dopad. Vyvarujte se jednání v "italském" stylu a omezte gestikulaci na nezbytné minimum. Důležitá je sebekontrola, zvláště zmocní-li se vás negativní pocity. Dávat najevo vztek, rozčarování je nevhodné.

Jakékoliv negativní pocity maskujte podobně jako Japonci úsměvem. Japonsku se sice říká "země úsměvů", ale usmívající tvář má v tomto koutě světa často odlišný, ne-li opačný význam. Možná znáte příběhy z vietnamské války, kdy usmívající se Vietnamci dováděli americké vojáky k zuřivosti.

Obdobné je to s pocity pozitivními - příliš "rozzářená" tvář nebo dokonce výbuchy smíchu jsou nepřípustné. Sklouznutí k žoviálnosti působí velice rušivě. Nikdy neukazujte na jinou osobu prstem! Pokud chcete k nějaké osobě přivést pozornost, učiňte tak rukou s dlaní směřující nahoru, nebo ještě lépe - směrem k příslušné osobě se ukloňte.

Ještě jednou bych rád upozornil na nutnost zdrženlivosti v žertování. Jste-li žertýřský typ, používejte žertíky takové, o nichž jste stoprocentně přesvědčen, že zaberou. "Sofistikované" české žerty nezabírají. Jako příklad uvedu osobní zkušenost z počátků svého působení v japonské laboratoři: Stavěli jsme s japonským kolegou odporovou pec, do které bylo zapotřebí instalovat topný kanthalový drát. V koutě stálo klubo a kolega se mě zeptal, kolik v něm je smotáno drátů. Našel jsem jsem pět konců, tak jsem mu zahlásil, že matematicky mi vychází, že v klubu je dva a půl drátu. Kolega zezelenal, opustil laboratoř a půl dne jsem ho neviděl. Když se vrátil, vypadal poněkud sklesle a jen pronesl: "To může být jen matematický výsledek."

Mějte na vědomí, že vše, co řeknete, bude bráno doslova. Proto výroky typu "This is killing me!" nebo "You're kidding" jsou nepřípustné. Stejně tak jako ujišťováními typu "Are you serious?" nebo "Can I rely on it?" stavíte partnera do role nedůvěryhodné osoby.

Nikdy neupínejte zvýšenou pozornost vůči jedné osobě, neptejte se jí na jeho/její názor. Mějte na vědomí, že japonští partneři s vámi jednají jako tým.

Ženy v Japonsku nejsou ještě zdaleka tak emancipovány jako v Evropě či v Americe a řada konzervativnějších japonských manažerů k nim přistupuje přezíravě. Jste-li žena v řídící funkci, nedávejte na sobě znát nelibost, zjistíte-li, že si o vás Japonci myslí, že jste sekretářka. Místo toho dbejte na to, aby se o vaší funkci partneři dozvěděli co nejdříve a o svém významu je přesvědčete úrovní svého jednání, znalostmi a profesionalitou.

Komentáře

Share on Myspace