Japonsko etiketa: Večerní zábavaMohlo by se zdát, že pozvání na party či večeři v restauraci s japonskými specialitami dává příležitost hodit povinnosti za hlavu, shodit ze sebe stress a věnovat se bujarému veselí. Není to úplně tak.

I když jde o prostředí podstatně příjemnější než strohost jednací síně, lze oprávněně říci, že obchodní jednání pokračuje i tady. Pozvání na večeři je v Japonsku velice důležité, nejde o samozřejmost. Je vyjádřením důvěry a respektu hostitele a nejde je tedy odmítnout. Na rozdíl od vlastního obchodního jednání je v tomto případě namístě mírné opoždění, které je přijatelnější než příchod do restaurace před hostitelem.

Večeře je zpravidla uspořádána v restauraci japonského stylu. Jídlo objednává hostitel, ovšem znáte-li japonskou kuchyni, můžete ho upozornit na své oblíbené jídlo, je-li takové. Znalost japonské kuchyně bude kvitována s povděkem. V případě party jsou jednotlivé chody jídla objednány předen a do výběru nelze zasáhnout.

Party se zpravidla odehrává v místnosti či salónku beššicu odděleném od běžného provozu a hluku restaurace. Organizuje a konferuje ji zpravidla nejmladší člen hostitelského týmu. Před zahájením večeře zpravidla hostitel pronese projev, poté následuje host. Projevy následuje potlesk a rozlévání piva do menších sklenic. Nejprve hostitel nalije hostovi a host se mu revanšuje. Navzájem si nalévají i ostatní členové českých hostí a japonských hostitelů. Poté jiný člen japonského týmu pronese zpravidla krátký přípitek za končený zvoláním "kampai!" ("na zdraví!" nebo spíše "do dna!" ), následuje napití se a další potlesk. Poté hostitel zahajuje pojídání.

Pokud je servírováno něco, do čeho se nechcete pustit, není dobré to konstatovat přímo - diplomatičtější je vymluvit se, že to nesmíte ze zdravotních důvodů. Je-li vaše sklenice poloprázdná, je vám zpravidla nabídnuto její doplnění. V takovém případě je zdvořilé držet sklenici oběma rukama, po dolití poděkovat a revanšovat se. Pozornost věnujeme všem okolosedícím. Nechcete-li již více pít, necháte sklenici plnou nebo ji obrátíte dnem nahoru. Zdvořilý způsob odmítnutí zní "kekkó des".

Na rozdíl od běžné večeře, kdy je pokrm předkládán každému účastníkovi zvlášť, chody na parties jsou servírovány na velkých tácech vždy pro 4-6 lidí najednou. Každý ze skupinky si nabírá speciálními dlouhými servírovacími hůlkami či příborem. Používají-li se k nabírání své vlastní hůlky (ohaši), obrátí se v ruce tak, aby jídlo bylo nabíráno opačnými konci než je pojídáno. Waribaši jsou jídelní hůlky na jedno použití. Na jednom konci jsou spojené, před jejich použitím je třeba je roztažením rozštípnout.

V místnostech japonského stylu (wašicu) se židle nepoužívají. Sedí se buď na polštářku zabuton nebo na beznohé židli se sedačkou přímo na zemi. Posed v klasickém japonském stylu nezvládají ani Japonci, takže se většinou sedí "na turka". Ženy takto ovšem nesedí, pro ně je určen sed "mimochodem", do něhož přejdou z kleku tak, že své pozadí nechají spočinout vedle lýtek.

Parties zpravidla trvají přesně dvě hodiny. Signálem konce jak party tak večeře je servírování zákusku a čaje nebo kávy. Ve finále poděkujete hostiteli slovy "gočisósama dešta". V Japonsku se neplatí u stolu, ale účet je donesen k pokladně. Spropitné se nedává. Platí samozřejmě hostitel, ovšem očekává se od vás mírné okolky v tom smyslu, že jednou, dvakrát naznačíte ochotu platit.

účastníci poté vyjdou všichni ven, kde proběhne loučení či pozvání do baru na následnou party - nidžikai, zpravidla v podniku s možností zpěvu na playback - karaoke. Ta se odehrává v podstatně volnější atmosféře.

Závěrem této stati několik doporučení:

  • Ačkoliv se to nemusí zdát, party je vlastně pokračování obchodního jednání v neformálnějších podmínkách, i když pozornost se soustřeďuje na méně důležité aspekty. Hovor se stává důvěrnější, můžete být dotazován na své zájmy, rodinné záležitosti. Je důležité projevit obdobný zájem i k partnerům.
  • Nenuťte Japonce pít více než chtějí. Organismus asi 90% populace postrádá jeden z enzymů odbourávajících alkohol, takže ředě Japonců stačí vypít málo, aby se u nich projevilo pocení, intenzivní zčervenání, někdy i omezení sebeovládání.
  • Očekává se od Vás revanš. Pozvete-li své partnery na večeři, vyberte podnik v západním stylu, nikoliv tradiční japonskou restauraci.

Komentáře

Share on Myspace