Hokkaidō

Hokkaidō (北海道) je nejsevernější a druhý největší ze čtyř hlavních japonských ostrovů. Celý ostrov představuje jediný správní celek na úrovni prefektury (dō - 道), Hokkaidō. Původní pejorativní název Ezo (což znamená barbarský) je odvozen od původního obyvatelstva, národa Ainu, který byl Japonci považován za méněcenný. Řada místních jmen je z jazyka Ainu převzata. Osady lidí Ainu připomínají indianské vesnice. Na Japonsko poměrně drsné klimatické podmínky a odloučenost vedly k opožděné kolonizaci, takže ostrov Hokkaidó je i doposud velice řídce osídlen.