Okinawa

Souostroví Okinawa (沖縄諸島 Okinawa Shotō) je hlavní skupina ostrovů, které tvoří část prefektury Okinawa, která je součástí regionu Kyūshū. Je však natolik svérázná, že jsme jí přidělili samostatnou kategorii. Ostrovy jsou součástí skupiny ostrovů Ryūkyū, které kdysi spravovala vláda nezávislého stejnojmenného království. Vedle čtyř hlavních ostrovů k souostroví patří ještě skupinky ostrůvků Kerama, Yokatsu a Iheya-Izena. Na všech těchto ostrovech sídlí asi 90% obyvatelstva celé prefektury.