Rezervace

Japonské rezervace a přírodní parkyRezervace, či lépe národní a kvazinárodní parky chrání asi 9% rozlohy Japonska. Na dalších zhruba 5% se rozkládají parky zřízené na úrovni jednotlivých prefektur. Přestože první veřejný park byl japonskou vládou vyhlášen již v roce 1873 (Asakusa Park), spadá jejich provoz pod ucelenou legislativu v podobě zákona teprve od roku 1957. Park je zpravidla rozdělen do několika zón s různou úrovní restrikcí. Před vstupem je dobré se s nimi podrobně seznámit a poté se jimi řídit.

Komentáře

Share on Myspace