Rokliny

Japonské roklinyRokliny tvoří svébytný prvek japonské krajiny. Prudce spadjící skalní srázy, vodopády a stromoví se spojují v úchvatnou podívanou. Přístup k nim či cestování skrze ně je různý. Některými lze projít, jinými proplout na lodi, na zapůjčeném kajaku, některými vede i vyhlídková železniční trať. Často téměř vertikální srázy brání průniku člověka, takže z pěšiny či dopravního prostředku můžete pozorovat skutečně panenskou přírodu včetně původního zalesnění. 

Komentáře

Share on Myspace