Vesnice

Japonské vesniceProbíhající vylidňování japonského venkova na jedné straně způsobuje jeho pustnutí, avšak na straně druhé nahrává vyhlášeným vsím zachovat si původní charakter díky příjmům z turismu. Desítky vesnic mají charakter našich skansenů, lze se tak seznámit s tradičními řemeslnými postupy i kroji či oblečením. Některá místa poskytují i ubytování v tzv. international villas, oblíbených zejména mezi zahraničními turisty. Překrásná příroda leží zpravidla na dosah.

Komentáře

Share on Myspace